Weland utrymningsplattform är uppbyggd av konsoler,ram, gallerdurk, räcken och koppling. Plattformen finns i olika modulstorlekar som vid behov kan kopplas ihop till en större plattform. Räcke i standard eller barnsäkert utförande som kan förses med sparklist.

Upphängningsanordning
Storlek på plattform
Fronträcke - Inget räcke
Gavelräcke - Inget räcke
Sparklist

Inställningarst
%