Flexibelt skorstensband i en längd för alla skorstensmått från 350 - 2200 mm. Bandet monteras 1 alternativt 2 per sida, ev. överhäng kapas. Vid montage i skorsten bör skorstensband alltid användas pga att skorstenen ”åldras” snabbare än andra murverk. Därför är inte fransk skruv, expander eller dylikt lämpligt att använda i skorsten.

Inställningarmm
(350 - 2200 mm)
mm
(350 - 2200 mm)
st
st
%