BIM

Weland Ståls solpanelsfästen finns i BIM

BIM – Byggnadsinformationsmodellering – har blivit ett oumbärligt verktyg för planering och visualisering av byggprocessen. Med BIM kan Weland Stål samla all information på ett ställe och då få en gemensam informationskälla som alla som är inblandade i byggprocessen kan komma åt. Den visuella tydligheten gör det enklare att kommunicera med dem som påverkas av projekten. Genom BIM-objekt erbjuder Weland Stål en effektiv lösning som innebär en fullständigt digitaliserad informationskanal.

Se våra BIM-objekt

BIM-objekt

BIM-objekt möjliggör en direktlänk mellan produkter och föreskrivande led inom byggbranschen. BIM visualiserar och dokumenterar produkter och skapar därmed förutsättningar för en helhetslösning från idé till färdigt projekt.


Kontakt

För mer information om våra BIM-objekt, Kontakta oss