Snözoner

Sverige är indelat i snözoner. Här finner du hjälpmedel för att hitta rätt snözon för en viss plats. Informationen hjälper dig att dimensionera och avståndsberäkna dina snörasskydd.

Ett snörasskydd som bara täcker en kort del av husets längd över t.ex. en dörr löper stor risk att överbelastas. Vi har tagit fram en beräkning för att kunna säkerställa funktionen. Beräkning av korta snörasskydd


Karta med snölastzoner

Kartan är ett hjälpmedel för att lättare bedöma vilken snölast som ska användas när dimensionerande snölast bestäms på en viss plats. Det är kartan i Boverkets författningssamling (BFS 2011:10) EKS som gäller rent juridiskt.

Genom att zooma in på kartan kan du se kommungränser och centralort i respektive kommun. Genom att klicka på kartan får du uppgift om snölasten på mark i kN/m² på den plats där du klickar. Snölasten avser den snölast på mark som i genomsnitt återkommer en gång per 50 år.

Tänk på att snözonsgränserna endast är en grov bedömning. Nära en gräns kan det vara bra att överväga att välja den högre snölasten.

Det kan även finnas områden i höglänt terräng som kan ha högre laster än de i reglerna angivna. Reglerna är endast samhällets minimikrav.


Öppna karta med snölastzoner

(Kartan tillhandahålls av boverket)

 

Avståndstabell
Sadeltak Brutet tak

Avståndstabell för snörasskydd enligt SS 83 13 35:2012 med snözoner enligt BFS 2015-6-EKS 10 och formfaktor enligt Eurocode SS-EN 1991-1-3. Laster på bärverk – Del 1-3: allmänna laster - Snölast.

Tabellerna nedan visar maximalt avstånd i meter mellan snörasskydd på sluttande tak beräknad på snölastens grundvärde. Det horisontella standardavståndet mellan konsoler (infästningspunkter) i ett snörasskydd är max 1200mm.

OBS! Beräkning av avstånd mellan snörasskydd är olika för pulpettak och sadeltak.


°

Max avstånd mellan snörasskydd för sadeltak (m)

Taklutning (grader)
Snözon enligt Boverkets regler Eurocode SS-EN 1991-1-3
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4,5 5,5
6 54,7 36,4 27,3 21,9 18,2 15,6 12,1 9,9
10 31,3 20,9 15,7 12,5 10,4 9,0 7,0 5,7
14 21,6 14,4 10,8 8,6 7,2 6,2 4,8 3,9
18 16,4 10,9 8,2 6,5 5,5 4,7 3,6 3,0
23 12,6 8,4 6,3 5,1 4,2 3,6 2,8 2,3
27 11,2 7,5 5,6 4,5 3,7 3,2 2,5 2,0
33 10,0 6,6 5,0 4,0 3,3 2,8 2,2 1,8
38 9,4 6,2 4,7 3,7 3,1 2,7 2,1 1,7
42 9,1 6,1 4,6 3,7 3,0 2,6 2,0 1,7
45 9,1 6,1 4,5 3,6 3,0 2,6 2,0 1,7
50 9,2 6,2 4,6 3,7 3,1 2,6 2,1 1,7
55 9,7 6,4 4,8 3,9 3,2 2,8 2,1 1,8

Max avstånd mellan snörasskydd för pulpettak (m)

Taklutning (grader)
Snözon enligt Boverkets regler Eurocode SS-EN 1991-1-3
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4,5 5,5
6 60,1 40,1 30,1 24,0 20,0 17,2 13,4 10,9
10 36,5 24,4 18,3 14,6 12,2 10,4 8,1 6,6
14 26,6 17,8 13,3 10,7 8,9 7,6 5,9 4,8
18 21,3 14,2 10,6 8,5 7,1 6,1 4,7 3,9
23 17,4 11,6 8,7 7,0 5,8 5,0 3,9 3,2
27 15,5 10,3 7,7 6,2 5,2 4,4 3,4 2,8
33 13,7 9,1 6,8 5,5 4,6 3,9 3,0 2,5
38 12,9 8,6 6,4 5,2 4,3 3,7 2,9 2,3
42 12,6 8,4 6,3 5,0 4,2 3,6 2,8 2,3
45 12,5 8,3 6,3 5,0 4,2 3,6 2,8 2,3
50 12,7 8,5 6,3 5,1 4,2 3,6 2,8 2,3
55 13,3 8,9 6,7 5,3 4,4 3,8 3,0 2,4

Beräkna c/c-mått mellan konsoler i ett snörasskydd (max 1200mm)

Snözon

Taklutning (grader)

Längd på takfall (m)

Resultat sadeltak:
c/c - mått (mm)

Resultat pulpettak:
c/c - mått (mm)